JogvédelemAdatvédelmi irányelv

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt személyes adatai gyűjtéséről, feldolgozásáról, felhasználásáról és hasznosításáról (együttesen a továbbiakban: adatkezelésről). Személyes adatai kezelésének adatvédelmi rendelkezéseinkkel összhangban történő elutasítási lehetőségéről a 7. szakaszban tájékoztatjuk.
 

 

Read more

Az adatvédelmi irányelvekért felelős:

tesa tape Kft.

Alkotás utca 53.
1123 Budapest
Magyarország

Phone +36 1 814 68 00

Fax +36 1 814 68 40

Evzen Hanzlik

http://www.tesa.hu

open map

További információ

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Felelős fél megnevezése és címe:

tesa tape Kft.
Alkotás u. 53.
1123 Budapest
Magyarország

 

2. Cégvezetés


Magnus Becker (Ügyvezető igazgató)

 

 

3. Az adatkezelés és adatvédelem tárgya


Az adatkezelés és adatvédelem tárgyát a személyes adatok köre képezi. A német szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz) rendelkezései szerint személyes adatnak minősül minden, természetes személy azonosítására alkalmas, személyhez fűződő és gazdasági helyzetet jellemző adat. Ebbe a körbe tartozik a név, a levelezési cím, az e-mail-cím és a telefonszám, illetve – potenciálisan – a szolgáltatáshasználati adatok, például az IP-cím.

 

4. Az adatkezelés céljaA tesa SE az Ön által közölt személyes adatok kezelését – gyűjtését, feldolgozását és hasznosítását (együttesen: felhasználását) – az Önnel lebonyolított tranzakciók vagy tranzakciós jellegű kapcsolatok előkészítéséhez, végrehajtásához és megszakításához, illetve társaságunk szolgáltatásainak használatához végzi. Ilyen kapcsolatnak minősül társaságunk megkeresése társaságunkkal vagy termékeinkkel kapcsolatos tájékozódás céljából, illetve az extranetünkre történő vásárlói bejelentkezés. Ilyen esetekben a tesa a személyes adatok felhasználásával bonyolítja le a kezdeményezett párbeszédeket vagy folyamatokat.

 

5. Személyes adatok felhasználása hirdetési és piackutatási célokraAmennyiben Ön hozzájárulását adja személyes adatai hirdetési és piackutatási célú felhasználására, a tesa az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig (ld. 8. szakasz) fel fogja használni az Ön személyes adatait a hozzájárulás tárgyát képező célra – például hírlevelek küldésére. Ennek értelmében a tesa felveheti a kapcsolatot Önnel a hozzájárulásában megnevezett kommunikációs csatornákon – e-mailben, telefonon, postai küldemények útján stb. –, és az érintett tesa weboldalain kifejtett vásárlási és kattintási műveleteinek elemzésén alapuló tájékoztató és reklámjellegű anyagokat küldhet termékeiről és szolgáltatásairól. A tesa által végzett adatkezelés kiterjed weboldalai használatának fejlesztési célokat szolgáló elemzésére is.

Személyes adatai általunk megvalósított hirdetési és piackutatási célú felhasználására Önnek minden esetben kifejezett hozzájárulását kell adnia, például egy erre egyértelműen utaló jelölőnégyzet bejelölésével. Személyes adatai hirdetési és piackutatási célú felhasználására adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Ennek módját [a 8. szakasz ismerteti].

 

6. Adattovábbítás harmadik felek felé:Az Ön kérdéseinek és kéréseinek megválaszolásához és kiszolgálásához szükség lehet személyes adatai szerződéses partnereink – a tesa csoporton belüli partnereink, vagy a tesa megbízásából és nevében eljáró külső szolgáltatók (együttesen: adatfeldolgozók) – felé történő továbbítására. A tesa megbízásából és instrukciói alapján eljáró adatfeldolgozónak minősül például a hírleveleink kézbesítését végző szolgáltatópartnerünk. A tesa gondoskodik róla, hogy az adatfeldolgozók kizárólag az általa adott instrukciók, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalma, illetve az adatfeldolgozási jogszabályi rendelkezések szerint kezeljék és dolgozzák fel a személyes adatokat.

A tesa minden esetben gondoskodik a személyes adatok bizalmasságának fenntartásáról, és kizárólag akkor továbbítja őket a megbízásából eljáró felek körén kívül eső harmadik felek felé, ha Ön ehhez kifejezett írásos vagy elektronikus úton jelzett hozzájárulását adta, illetve ha erre jogszabály hatalmazza fel vagy kötelezi.

 

7. Közösségi modulok

 


Weboldalainkba közösségi modulokat is építettünk. Ezek a közösségi hálózatok integrálására szolgálnak. Ilyen például és elsősorban a facebookos Megosztás gomb. A facebook.com oldal üzemeltetője a Facebook Inc. (cím: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). A facebook.de címen elérhető német változat felelős kiadója a Facebook Ireland Limited (cím: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland). A modulok rendszerint a Facebook logóját is megjelenítik. A Facebook mellett a tesa a Google+ (szolgáltató: Google Inc.; cím: Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a Twitter (szolgáltató: Twitter Inc.; cím: 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a Pinterest (szolgáltató: Pinterest Inc.; cím: 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) moduljait is használja.
A tesa adatvédelmi okokból nem járult hozzá, hogy az oldalain közvetlenül üzemeljenek ezek a közösségi hálózati modulok. Ehelyett a tesa egy alternatív műszaki megoldást alkalmaz, amely lehetővé teszi a látogatóknak, hogy eldöntsék, mikor és melyik közösségi hálózati szolgáltató részére engedélyezik adataik továbbítását. Ebből következően oldalaink meglátogatása során soha nem továbbítódnak adatok automatikusan a közösségi hálózatok – a Facebook, a Google, a Twitter vagy épp a Pinterest – felé. Webböngészője csak akkor fog csatlakozni az egyes közösségi hálózatok szervereihez, ha rákattint az adott közösségi szolgáltatás valamelyik gombjára. Azaz ha rákattint valamelyik közösségi hálózat ikonjára, egyben hozzájárulását is adja, hogy böngészője csatlakozzon az adott közösségi hálózat szervereihez, és használati adatokat küldjön a közösségi hálózat szolgáltatójának vagy üzemeltetőjének.
A tesának nincs befolyása a közösségi hálózatok által ilyenkor gyűjtött adatok jellegére és körére. Az e közösségi hálózatok által végzett adatkezelésről – az általuk gyűjtött adatok jellegéről és köréről, feldolgozásáról és felhasználásáról –, illetve a látogatók adatvédelmi jogairól és beállítási lehetőségeiről az érintett közösségi hálózatok adatvédelmi nyilatkozatában vagy szabályzatában tájékozódhat. A Facebook adatvédelméről és adatkezeléséről a http://www.facebook.com/about/privacy/ és a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 oldalon olvashat.

A Google+ és a Twitter adatvédelméről és adatkezeléséről a http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://twitter.com/privacy oldalon, a Pinterestéről pedig a http://about.pinterest.com/privacy/ oldalon tájékozódhat.
 

8. Elérhetőség, adatkezelési tájékoztatás, adatkezelési hozzájárulás visszavonása, adatkezelés korlátozása és adatok törléseA német szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezései szerint joga van díjmentesen tájékoztatást kérni (adatigénylés) a tárolt személyes adatai köréről, továbbá díjmentesen kérheti ezen adatok javítását, a tárolt adatok körének korlátozását, illetve az adatok törlését.

Adatigénylési kérésére válaszul a tesa tájékoztatni fogja, hogy tárol-e Önről személyes adatokat, és ha igen, akkor pontosan milyen adatokról van szó. Kérésére a tesa haladéktalanul elvégzi a tárolt vagy elavult adatok pontosítását. Az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, továbbá bármikor kérheti személyes adatai részleges vagy teljes törlését.

Személyes adataira vonatkozó adatkezelési (adatgyűjtési, adatfeldolgozási és adatfelhasználási) kérdéseit, adatigényléseit, illetve adatai pontosítására, korlátozására vagy törlésére vonatkozó kéréseit, továbbá korábbi hozzájárulása visszavonásának bejelentését az alábbi címen várjuk:

tesa tape Kft.
Alkotás u. 53.
1123 Budapest
Magyarország

Kéréseit, igényléseit és kérdéseit kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül is elküldheti.

Read more